Shop

Showing all 1 result

 • Love That Flows from Reality to Infinity

  $4.99$9.99 Janchuey, Onanong
  Select options
  $4.99$9.99

  “ความรักที่ไหลมาจากความเป็นจริงไปไม่มีที่สิ้นสุด” เป็นความต่อเนื่องของเรื่องรัก ๆ ใคร่รู้ตลอดชีวิตที่ได้รับขาดรุ่งริ่ง, ฉีกขาดและหั่นเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กโดยการทดสอบความทุกข์กับสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเงาชั่วร้ายของเขา: ผู้หญิงอีกคนหนึ่ง แม้จะมีข้อผิดพลาด, รักแท้ของพวกเขาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวเป็นตายที่เวลาการทดสอบ แม้ในยามแห่งความว่างเปล่าที่อยู่เบื้องหลังยังคงของคืนในที่มีแสงสีซีดจางของทางเดินในโรงพยาบาลสองคนรักไทยผสมผสานความรักของพวกเขาปฏิบัติตามเป็นหนึ่งนิรันดร์ “หัวใจทอง”: รักใจร้ายเรื่องที่น่าจดจำอย่างแท้จริงของความรักหลอกลวงและอนาคต …

  Select options