$11.99 (Amazon)

Antwi, George Category: Product ID: 2296

Description

ถ้อยคำอันทรงพลัง สำหรับผู้ทรงอิทธิพล

หนังสือบางเล่มมีไว้เพื่ออ่านเท่านั้น บางเล่มก็มีไว้เพื่อศึกษา แต่หนังสือเล่มนี้มีไว้เพื่อไตร่ตรอง ได้โปรดสั่งซื้อเมื่อคุณอ่านจบ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมกว่า 1,000 คำพูดอ้างอิงที่ทรงพลังจากผู้ทรงอิทธิพลทั้งชายและหญิงทั่วโลก สุภาษิต 123 ข้อ อ้างถึงข้อพระคัมภีร์และข้อท่องจำกว่า 362 ข้อ คติพจน์ 117 ข้อ เรื่องราวที่น่าสนใจ 28 เรื่อง สุนทรพจน์ที่ยอดเยี่ยมจากผู้คนที่เยี่ยมยอด และอื่นๆ อีกมากมาย…นี่เป็นหนังสือแห่งถ้อยคำเขียนขึ้นเพื่อบรรลุทุกวัตถุประสงค์ เป็นหนังสือที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณ สำหรับการค้าขาย คำเทศนา ครอบครัว โรงเรียน สื่อสารมวลชน การพูดในที่สาธารณะ ดารา เทศกาล รวมถึงเป็นคำแนะนำในการสร้างมิตรภาพ หนังสือเล่มนี้ปลูกฝังความรู้ที่ยอดเยี่ยมให้แก่คุณและเตรียมคุณให้มีวาทศิลป์เพื่อนำความสำเร็จมาสู่คุณในทุกๆ ด้าน หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณร้องไห้และหัวเราะ เป็นหนังสือที่อ้างคำกล่าว เป็นเหมือนห้องแสดงผลงานคำพูดอ้างอิงที่สร้างแรงบันดาลใจ แรงผลักดัน และอารมณ์ขัน ในหนังสือเล่มนี้คุณจะพบถ้อยคำแห่งความจริงจากใจผู้คน คุณจะพบว่ามนุษย์พูดอะไรและพระเจ้าพูดอะไร หากคุณอ่านอย่างละเอียดถี่ถ้วน คุณจะพบว่าการทรงสร้างพูดถึงความคิดบางลักษณะของพระผู้สร้างอย่างไร ลองสืบเสาะเส้นทางนี้ดู บางส่วนของหนังสือเล่มนี้ได้ถูกเขียนและเรียบเรียงขึ้นตามตัวอักษรเพื่อช่วยให้คุณค้นหาข้อความต่างๆ ได้ ง่ายขึ้น มันเต็มไปด้วยความเร้าใจ ให้มันเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณ แล้วไม่นานมันจะส่งคุณไปอยู่ท่ามกลาง ผู้ยิ่งใหญ่ อ่านเพื่อศึกษา ศึกษาเพื่อใคร่ครวญ และใคร่ครวญเพื่อจดจำ ร่วมเดินทางเพลิดเพลินไปกับความรู้อันยอดเยี่ยมบนโลกใบนี้