A Heart of Gold

$3.99$10.99

หัวใจของทอง: นวนิยายของไทยรักเป็นเพียงแค่ที่ — เมืองตามโครงการมนุษยธรรมเป็นเรื่องราวของสองไทยรัก หลังจากแยกปี — เกินไปเจ็บปวดนับ — ที่รักยังคง endures… และเริ่มต้นใหม่ ความรักหายไปคือพบ และ revived หลังจากปีของการสูญหายไปในเก็บถาวรของจิตใจของสองหัวใจโดดเดี่ยว ชั่วฟ้าดินสลายทุ่มเทให้กับอีกแบบหนึ่ง พันธบัตรของตนเองได้อย่างไร รักไทย… ที่มีขวา การปราศจากเงื่อนไขรัก ที่มีเวลาทดสอบ และขรุขระ แม้กับ temptations ในปีกและความตั้งใจการหญิงร้ายที่ lurking ในการแรเงา ชายไทยและหญิงพยายามแก้ด้วยวิธีของพวกเขาใน rekindle หัวใจของพวกเขาเสีย มีพายุ dowse embers ของรักจริงอยู่อีกปลายหนึ่งของเส้นไหม มี Heart of Gold ไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักไทย: มันเป็นการผจญภัย

Clear

Description

หัวใจของทอง: นวนิยายของไทยรักเป็นเพียงแค่ที่ — เมืองตามโครงการมนุษยธรรมเป็นเรื่องราวของสองไทยรัก หลังจากแยกปี — เกินไปเจ็บปวดนับ — ที่รักยังคง endures… และเริ่มต้นใหม่ ความรักหายไปคือพบ และ revived หลังจากปีของการสูญหายไปในเก็บถาวรของจิตใจของสองหัวใจโดดเดี่ยว ชั่วฟ้าดินสลายทุ่มเทให้กับอีกแบบหนึ่ง พันธบัตรของตนเองได้อย่างไร รักไทย… ที่มีขวา การปราศจากเงื่อนไขรัก ที่มีเวลาทดสอบ และขรุขระ แม้กับ temptations ในปีกและความตั้งใจการหญิงร้ายที่ lurking ในการแรเงา ชายไทยและหญิงพยายามแก้ด้วยวิธีของพวกเขาใน rekindle หัวใจของพวกเขาเสีย มีพายุ dowse embers ของรักจริงอยู่อีกปลายหนึ่งของเส้นไหม มี Heart of Gold ไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักไทย: มันเป็นการผจญภัย

Additional information

eISBN

Print ISBN

Pages

Language

Thai

Book type

eBook, Paperback